Färgsättning

Trapphusen 16 A och 16 B målades i nov-dec 2008.
Trapphuset Fatbursgatan målades I jan 2009.