Extrastämma 22 november kl. 19.00

Vi skall ta beslut om stadgeändring i enlighet med nya lagen, frågan om solceller samt ev. förslag om fönster/fransk balkong i hörnet Björngårdsgatan/Fatbursgatan.