Brf Fatburens årstämma den 18 maj kl 19.00

Handlingarna delas ut i god tid.