Alla renoveringar skall anmälas till styrelsen

Åtgärder i våtutrymmen måste godkännas i förväg! Styrelsen måste få kontaktuppgifter på dem som utgör arbetet!

I alla lägenheter kan vattnet stängas av från badrummet med en Ballofix. Om vattenmätaren avlägsnas skall den ersättas med en passbit som möjliggör en återinstallation om föreningen beslutar om individuell mätning i framtiden.